Nationale Lente- en Zomerschool

Nationale Lente- en Zomerschool staat voor intensieve begeleiding op individueel niveau, waarbij het om meer dan alleen het vak gaat.
Over de Nationale Lente- en Zomerschool

De Nationale Lente- en Zomerschool is een onderdeel van Onderwijshelden en zorgt ervoor dat leerlingen in de mei- of zomervakantie worden bijgespijkerd in één of meerdere vakken waarop ze dreigen te blijven zitten. Naast het vakinhoudelijke deel willen we echter ook de kans vergroten dat het resultaat van de lente- en zomerschool duurzamer is dan enkel een betere prestatie voor dat vak. Om dat mogelijk te maken bieden we een ontwikkelingsprogramma aan, waarbij we de vakspecifieke kennis koppelen aan een programma dat is gericht op ‘leren leren’ en ‘leren plannen’. We werken hierin samen met Remind. Lees hieronder meer over wat wij bieden.

we combineren uitstekende vakinhoudelijke begeleiding met persoonlijke ontwikkeling voor een duurzaam resultaat

De beste begeleiders

Nationale Lente- en Zomerschool is een onderdeel van Onderwijshelden; een organisatie waarmee we al jarenlang met verschillende concepten goede en inspirerende studenten en docenten inzetten op scholen. Door deze jarenlange ervaring in leerlingbegeleiding op verschillende niveaus, hebben we niet alleen ontzettend veel kennis opgedaan, maar beschikken we ook over een grote poule aan vakbekwame en inspirerende mensen.

Duurzaam resultaat: persoonlijk ontwikkelingsprogramma

Omdat wij geloven dat leren om meer gaat dan alleen stampen en oefenen, bieden we de leerlingen op onze zomerschool ook een persoonlijk ontwikkelingsprogramma aan. In dat programma kijken we in samenwerking met Remind niet alleen naar hoe de leerlingen beter kunnen worden in leren, maar ook in plannen. Daarnaast besteden we ook de nodige aandacht aan het uitdagen van de leerlingen tot verbinding, vertrouwen in zichzelf, vergroting van zelfinzicht en persoonlijk leiderschap. Dit traject wordt ondersteund met een individuele Leerscan en een ‘Leren Leren’- werkboek.

Wat kunnen we betekenen voor uw school?

Of het nu gaat om de gehele organisatie van de zomerschool (inclusief hulp bij de subsidieaanvraag) of slechts om de inhuur van een docent scheikunde voor een week, bij ons bent u aan het juiste adres. Onze 300 Examentrainers, 100 (bevoegde) Onderwijskrachten en 4000 StudentDocenten zijn gespecialiseerd in het overdragen van veel lesstof in korte tijd. Van Groningen tot Maastricht, van aardrijkskunde tot wiskunde en van vmbo tot vwo. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Wat is een lenteschool?

Op een lenteschool krijgen leerlingen in de meivakantie een week lang persoonlijke begeleiding gericht op een beperkt aantal vakken, zodat ze zich de vereiste leerstof eigen kunnen maken. In kleine groepen volgen de leerlingen een vakspecifiek programma. Ze worden daarbij intensief begeleid zodat voorkomen wordt dat zij blijven zitten. Lees hier meer over lentescholen.

Lees hier meer over de subsidie-aanvraag voor een lenteschool.

 

Wat is een zomerschool?

Op een zomerschool krijgen leerlingen in de zomervakantie twee weken persoonlijke begeleiding gericht op een beperkt aantal vakken, zodat ze zich de vereiste leerstof eigen kunnen maken. Tussen 09.30 en 15.30 uur gaan leerlingen naar school, waar zij in kleine groepen een vakspecifiek programma volgen. Ze worden daarbij intensief begeleid zodat voorkomen wordt dat zij blijven zitten.

Lees hier meer over de subsidie-aanvraag voor een zomerschool.

 

Wat is het effect van een lenteschool?

Uit een evaluatie met het Farelcollege en het Marnix Gymnasium is in 2015 gebleken dat zowel ouders als leerlingen tevreden zijn over lentescholen. 

De twee CVO-scholen hebben dit jaar voor het eerst een lenteschool opgezet. Een selecte groep leerlingen op deze scholen kreeg in de meivakantie extra les met het doel haar prestaties te verbeteren en zittenblijven te voorkomen. Deze scholen maken onderdeel uit van de pilot alternatieve interventies tegen zittenblijven waaraan 10 scholen deelnemen.

De uitkomsten hebben geleid tot het advies voor het vrijmaken van subsidiegelden voor niet alleen zomerscholen tegen zittenblijven maar ook alternatieve interventies tegen zittenblijven in 2016.

Wat is het effect van een zomerschool?

Uit een pilot met 241 leerlingen die deelnamen aan een zomerschool bleek het volgende:

85%
Percentage leerlingen dat na deelname zomerschool alsnog overging
75%
Percentage leerlingen dat het daarop volgende schooljaar opnieuw bevorderd of geslaagd is